Despre

,,Calea Ortodoxă” este o revistă creștin-ortodoxă cu caracter hristocentric și eclesiocentric. Fondată în octombrie 2020. Primul număr apare online în noiembrie 2020.

Fondator: Prof. Coană Mihai-Ionuț

Telefon: 0770.271.435

Editor: GENERAL MEDIATECH SRL

ISSN-L ____________
Redactori:
Prof. Coană Mihai-Ionuț
Pr. Tănasie Marius-Olivian
Prof. Popescu Ionuț-Cătălin
Groza Dumitra
Buțu Monica şi Radu
Grigoriu Tiberiu – DTP

Redacţia are dreptul luării deciziei de publicare şi stabilirii datei şi formei de apariţie, integrale sau parţiale, după caz, a materialelor primite spre publicare.

Responsabilitatea pentru textele publicate revine în exclusivitate autorilor. De asemenea, trebuie respectată legea dreptului de autor.

NU se vor publica materiale cu conţinut neortodox!

Notă: Cei care doresc să publice în revista noastră pot trimite materialele la adresa mihai.coana@hotmail.com.

Trebuie respectate următoarele condiţii de redactare: o pagină jumătate, Times New Roman, mărime 12, cu diacritice. Data-limită: 15 ale fiecărei luni pentru nr. lunii următoare! Mulțumim!